T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kumlu Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kumlu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kumlu Hakkında

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

İl Merkezine 40 Km. mesafede Amik Ovasının ortasında düzlük bir arazi üzerine kurulmuş bulunan Kumlu, Kuzeyinde Kırıkhan ilçesi, Batısında Antakya, Güneyinde Reyhanlı ilçesiyle çevrilmiş olup, Doğusunda 22 Km.lik Suriye Hududu olan bir sınır ilçesidir. Denizden ortalama yüksekliği 95 m. olan Kumlu, iklim olarak Akdeniz iklimi özelliğini taşımaktadır. Amik ovasının merkezinde bulunan İlçemiz 1945 yılından önce Amik Gölünün İstilası altında çeşitli sazlıklara kaplı bataklık bir yer iken, 1945 yılında iskan yeri olarak tahsis edilmesinden sonra  “KİLLİK KÖYÜ” olarak yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra Çevrenin büyük köylerinde yaşayan topraksız vatandaşlar gelip bu yere yerleşmişlerdir. 1945 yılında nüfus başına 14 dönüm olarak tahsis edilen bataklık ve sazlık alanlar 1947 yılında bataklığın kurutulması ile tarıma açılmış, kaliteli ve bol ürünler yetiştirilmeye başlanmıştır. Çevre köylerden göçün hızla devam etmesi ile KİLLİK kısa zamanda ovanın en büyük köyü olmuştur.
1965 yılında nüfusu 2000 in üzerine çıkması ile kasaba, 1968 yılında da Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Belediyenin hizmete başlaması ile birlikte KİLLİK olan adı değiştirilerek KUMLU olmuştur. Göl sularının kurutulması ve arazinin kumul olması nedeniyle 1945 lerden bu yana halk arasında KUMUL olarak anılan iskan yeri böylece 1968 yılında resmen KUMLU olarak tescil edilmiştir.   
 İlçemiz 09.05.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen ve 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3644 sayılı Kanun’la Reyhanlı İlçesinden ayrılarak 09 Eylül 1991 tarihinde ilk Kaymakamın göreve başlamasıyla Hatay İlinin On birinci ilçesi olarak teşkilatlanmıştır.
  • Resim5.jpg
  • BELEDİYE.jpg
  • Resim3.jpg
  • Resim6.jpg
  • Resim2.jpg
  • Resim4.jpg
  • Resim1.jpg