İhale / Satınalma
08 Nisan 2022

Kumlu Devlet Hastanesi Mali Hizmetler Departmanı

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlar;

       Hastanemizce aşağıdaki menülerde yer alan dokümanda cinsi, miktarı, özellikleri ve diğer şartları yazılı mal, hizmet ya da yapım işlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesine göre doğrudan temin ile satın alınması düşünülmektedir. Teklif verecek firmaların dokümanda yazılı hususlar doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini, en geç ilgili alımın karşısında belirtilen son teklif verme tarihe kadar hastanemiz satın alma bölümü görevlilerine teslim etmeleri rica olunur.

        Asılları bilahare gönderilmek üzere e-posta adresimize belgeler gönderilebilir.
Satınalma Servisi İrtibat Numarası : 0 (326) 461 21 51- 461 21 21 Dahili:  1191
E - Posta Adresi :  kumludh@saglik.gov.tr

  • Burada verilen bilgiler ilan amaçlı olmayıp, bilgilendirmeye yöneliktir. Bu nedenle olası hatalar idaremizin yapacağı ihaleleri bağlamaz. Kurum kayıtları geçerlidir.